« ntligen, ett ppet API emot Statistiska centralbyrns statistik | Main | Dags att flytta »

2013-04-23

Comments

Smetad Anarkist

Själv skulle jag vilja vidga mina vyer genom att flytta utomlands. Men det var svårare än vad jag trodde.

The comments to this entry are closed.

Become a Fan