« Dags fr Windows 7, ngra bokkapitel att bita tnderna i | Main | MSDN Radio 19 Maj We have a liftoff! »

2009-05-06

Comments

Mikael Söderström

Jag har lite info om jQuery till "grannen". ;-)

Ordet Query i jQuery är främst baserat på möjligheten att ställa frågor mot DOM:en med CSS 3-selectors (t.ex. "div.SomeClass a:first" för att hämta första a-elementet under alla div-element med klassen "SomeClass").

Det går dock att använda jQuery för annat också. Det togs upp att animationer är en del, och det stämmer bra. Det dök även upp en fråga om man kunda använda det för att hämta data, och även där är svaret ja. Om datan finns tillgänglig som XML, eller ännu hellre Json så kan man använda metoder för att hämta den asynkront och deserialisera.

Säg att du vill få fram antalet klick på en länk på Vinkr. Då kan du börja med att hämta Json-strängen:
http://vinkr.net/buzzfrog/json

För att hämta den och visa upp på din sida med jQuery så kan du t.ex. göra något i stil med det här:

//Kör när DOM:en är laddad
$.ready(function() {
//Hämta Json-strängen och deserialisera
$.getJSON('http://vinkr.net/buzzfrog/json', function(json) {
//Sätt texten i elementet med id "VinkrStats" till antalet klick
$('#VinkrStats').text('Klick på Vinkr: ' + json.count);
}
});

Då JavaScript är ett dynamiskt språk så är det bara att hämta propertyn från jQuery som om det vore vilken property som helst i koden.

Du kan ju hälsa din granne det.. ;-)

The comments to this entry are closed.

Become a Fan