« MSDN Radio 21 April Heisenbugs fiender | Main | Dags fr Windows 7, ngra bokkapitel att bita tnderna i »

2009-04-23

Comments

Magnus Mårtensson

Man kan säga att System.AddIn handlar om isoaltion och att MEF handlar om extensibility (utbyggbarhet). Det är fullt logiskt och till och med användbart att använda båda tillsammans men bara använde dem var och en när man behöver det. Så klart ska du inte använda System.AddIn om du inte behöver isolation och MEF när du vill ha en öppen modell som tredje part kan addera funktionalitet till i efterhand.

Vänligen,

Magnus
http://blog.noop.se
http://twitter.com/noopman

The comments to this entry are closed.

Become a Fan