« Nybakad TFS Power Tools October 2008 Release finns att hmta | Main | En bra introduktion till Oslo, Dublin och Workflow Foundation »

2008-11-11

Comments

Håkan Forss

Kommer man kunna expotera de nya digrammen i VS 2010 som en del av bygget?

Kommer VS2010 innehålla något verktyg för att automatiskt funktions/acceptans-testa på ett likande sätt som FITNesse eller Robot?

Får vi ett felskärmsstöd värt namnet?

Kommer SandCastle eller likande att inkluderas i VS2010?

Kommer Build Notification bli utbyggbar så att man enkelt skulle kunna addera byggstatus notifiering som tex lavalampor eller likande (http://hakanforss.spaces.live.com/Blog/cns!27CCB0417E50BA2!768.entry)

Christer Eriksson

Jag undrar om man kommer göra något åt installationen i kommande version? Det måste gå att göra det mer smidigt än vad det är idag.

Per Bjurström (EPiServer)

#1) Whats the compatibility story between VS2010 and TFS2008 ? What features work and what does not work. There are a lot of features in VS2010 that we want to evaluate before we upgrade to TFS2010 (which would affect the whole company).
#2) When can we expect betas of Team Lab and will it work on top of TFS2008 ?

Thanks.

The comments to this entry are closed.

Become a Fan