« Lost Podcast | Main | AV #56 - Samtal med Mats Helander om O/R Mappers »

2006-04-29

Comments

matpe

Googles läkare skrev på bloggen om "repetitive stress injury (RSI)" vid datorarbete. En punkt som nämns är "Maintain posture alignment. Don't slouch on the couch with the laptop." Något att tänka på. Länk: http://googleblog.blogspot.com/2006/04/avoiding-rsi.html

The comments to this entry are closed.

Become a Fan